fbpx

Privacy disclaimer (d.d. 1-11-2020)

Sylvia Holtslag, de 100% coach respecteert de privacy van al haar bezoekers, van de website www.Sylvia Holtslag, de 100% coach.nl en/of een event Sylvia Holtslag, de 100% coach zelf. Sylvia Holtslag, de 100% coach gaat vertrouwelijk met de persoonlijke gegevens om.  Persoonlijke gegevens worden verwerkt zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming dit voorschrijft.

Verwerking persoonsgegevens

Deze Privacy Disclaimer geeft enkel informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Sylvia Holtslag, de 100% coach en heeft alleen betrekking op het gebruik daarvan van bezoekers van www.sylviaholtslag.nl of en/een event Sylvia Holtslag, de 100% coach. Sylvia Holtslag, de 100% coach verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een ticket heeft gekocht voor het event of omdat u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief op www.sylviaholtslag.nl .

Welke persoonsgegevens verwerkt Sylvia Holtslag, de 100% coach?

·         Mensen die zich op Sylvia Holtslag, de 100% coach.nl inschrijven voor de nieuwsbrief, geven daarvoor zelf enkel en alleen hun mailadres op.

·         Mensen die voor het event Sylvia Holtslag, de 100% coach een ticket aanschaffen, kunnen door de betreffende ticketprovider gevraagd worden om naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Deze gegevens krijgt Sylvia Holtslag, de 100% coach van de ticketprovider.

Waarvoor gebruikt Sylvia Holtslag, de 100% coach deze gegevens?

Sylvia Holtslag, de 100% coach gebruikt deze gegevens om bezoekers op de hoogte te houden van het event Sylvia Holtslag, de 100% coach. Dit betreft informatie over de line-up, kaartverkoop of andere nieuwsupdates gerelateerd aan het event. Deze gegevens worden uiteraard niet verstrekt aan derden en worden ook niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven staat.

Bewaartermijn persoonsgegevens?

Sylvia Holtslag, de 100% coach zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Foto’s & Video

·         Sylvia Holtslag, de 100% coach of een aan Sylvia Holtslag, de 100% coach gerelateerde mediapartner kan foto’s en/of videobeelden maken van bezoekers tijdens een event. Het kan voorkomen dat deze foto’s en/of videobeelden openbaar wordt via www.sylviaholtslag.nl  en/of de social media kanalen van Sylvia Holtslag, de 100% coach of een aan Sylvia Holtslag, de 100% coach gerelateerde mediapartner. Sylvia Holtslag, de 100% coach of een aan Sylvia Holtslag, de 100% coach gerelateerde mediapartner is dan geen vergoeding verschuldigd aan de bezoeker. Indien een bezoeker herkenbaar op foto dan wel videomateriaal zichtbaar is, kan de bezoeker Sylvia Holtslag, de 100% coach verzoeken dit niet openbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@sylviaholtslag.nl of door een privé berichtje te sturen naar één van de social media accounts van Sylvia Holtslag, de 100% coach.

·         Tijdens het event Sylvia Holtslag, de 100% coach is er cameratoezicht op het evententerrein ter beveiliging van zowel de bezoekers als de diverse objecten die op het festivalterrein staan. Bij calamiteiten kan het voorkomen dat deze beelden worden afgestaan aan overheidsinstanties als mogelijk bewijsmateriaal.

Cookies

Sylvia Holtslag, de 100% coach maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een  website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Sylvia Holtslag, de 100% coach maakt gebruik van de gratis software Google Analytics om inzicht te krijgen in het bezoek aan en gebruik van haar website. Om gebruik te kunnen maken van deze dienst, wordt deze informatie, waaronder cookies, aan Google verstrekt. Google kan deze informatie alleen aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Plug-ins

Op www.sylviaholtslag.nl  kunnen knoppen staan waarmee pagina’s op sociale netwerken door bezoekers kunnen worden gepromoot of gedeeld. Omdat deze knoppen zijn geplaatst door die sociale netwerken zelf, kunnen ze ook cookies plaatsen. Op het gebruik van de gegevens, waaronder cookies, die de betreffende sociale netwerken daarmee verkrijgen zijn de privacyverklaringen van die sociale netwerken van toepassing.

Beveiliging

Sylvia Holtslag, de 100% coach neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en zal passende maatregelen nemen om deze gegevens te beschermen tegen diefstal, misbruik of wijziging.  Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uiteraard heb je altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een mail sturen naar info@sylviaholtslag.nl  Ook bij vragen over deze Privacy Disclaimer kun je contact opnemen via bovengenoemd e-mailadres.

Chat openen
Kan ik je helpen?
Hallo, kan ik je helpen?