fbpx

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sylvia Holtslag, de 100% coach. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Sylvia Holtslag, de 100% coach in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Sylvia Holtslag, de 100% coach hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

Chat openen
Kan ik je helpen?
Hallo, kan ik je helpen?